Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Trách Nhiệm Người Cha Thuộc Linh JSON

Ngày 26/09/2018

Trách Nhiệm Người Cha Thuộc Linh

Kinh Thánh: ICô-rinh-tô 4:14-16

Câu gốc: “Phàm những kẻ Ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi” (Khải huyền 3:19)

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã nhắc các tín hữu Cô-rinh-tô nhớ vai trò của ông đối với họ là gì? Lời nhắc nhở có giá trị nào đối với họ? Bạn học được điều gì nơi Sứ đồ Phao-lô trong công tác chăm sóc?

 Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng trong những tháng ngày theo Chúa, dù anh em có nhiều thầy giáo đến dạy dỗ Kinh Thánh, song điều họ cần nhớ là họ không thể có nhiều cha. Chỉ có Sứ đồ Phao-lô là người cha thuộc linh của họ, vì ông “đã dùng Tin Lành mà sinh anh em ra trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 15b). Đối với ông, những tín hữu Cô-rinh-tô như những “con cái yêu dấu” của ông, cho nên ông đã không ngần ngại dùng những lời khuyên lơn nhẹ nhàng, cũng như những lời quở trách nặng nề, không nhằm mục đích làm họ phải hổ thẹn, nhưng để họ nhận ra điều sai và kịp thời ăn năn. Điều tiếp theo ông trình bày tâm nguyện của một người cha thuộc linh là mong muốn thấy những người con học theo mình: “Hãy bắt chước tôi” (câu 16). Đó là bắt chước nơi ông sự khiêm nhường, tấm lòng sẵn sàng hy sinh vì Tin Lành. Nếu họ làm được như thế, thì tinh thần phe phái sẽ không còn tồn tại giữa vòng họ.

 Lời nhắc nhở của Sứ đồ Phao-lô thật sự có giá trị rất lớn đối với những tín hữu Cô-rinh-tô. Họ không thuộc phe này, nhóm kia như điều họ nghĩ, nhưng về phương diện thiêng liêng, tất cả đều là con thuộc linh của cùng một cha sinh họ ra trong Chúa Giê-xu. Chính Sứ đồ Phao-lô đã cho họ có khởi đầu của một đời sống thuộc linh. Nói lên điều này không với mục đích kêu gọi mọi người theo phe của ông vì họ thuộc về ông, nhưng Sứ đồ Phao-lô mong muốn họ hiểu rằng trong gia đình thuộc linh không thể có bè đảng, phe phái. Mặt khác, ông cũng mạnh mẽ khuyên lơn, quở trách họ để họ nhận biết và sửa sai. Không vì sợ mếch lòng, mất đi nhiều người ủng hộ mà phải im lặng, nuông chiều những tư tưởng sai trật trong vòng họ. Song như điều ông đã nói, ông mong muốn những người con thuộc linh của mình cũng sẽ có tinh thần khiêm nhường, sẵn sàng chịu khổ vì Danh của Đấng Christ.

 Nhờ ơn Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta ai cũng có những người con thuộc linh. Nhưng nhiều khi chúng ta nghĩ mình làm chứng cho ai đó tin Chúa rồi hết trách nhiệm. Gương Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ những người con thuộc linh này được trưởng thành, sống theo Lời Chúa dạy, và cũng có trách nhiệm giúp sửa sai khi họ bị lạc đường. Ước ao tinh thần của Sứ đồ Phao-lô là gương mẫu để chúng ta noi theo để thực hiện tốt trách nhiệm một người cha thuộc linh trong Chúa.

Bạn có quan tâm chăm sóc những người bạn đã làm chứng tin Chúa chưa?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin ban cho con tâm thần mạnh mẽ rao truyền Phúc Âm, và cũng sẽ có tâm thần mạnh mẽ để chăm sóc, dạy dỗ những người con thuộc linh theo đúng Lời Chúa truyền dạy.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 6.