Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Chẳng Làm Sự Chân Thật JSON

Ngày 20/09/2018

Chẳng Làm Sự Chân Thật

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 9:1-6

Câu gốc: “Chúng nó giương lưỡi mình như cái cung, đặng phát lời dối trá ra. Chúng nó ở trong xứ là mạnh lớn, mà chẳng làm sự chân thật; bởi chúng nó làm ác càng thêm ác, và chẳng nhìn biết Ta, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 3)

Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh “giương lưỡi mình như cái cung” nói lên điều gì? Tại sao Tiên tri Giê-rê-mi tuôn tràn nước mắt và có những lời bi lụy trong câu 1-2? Chúng ta phải sống thế nào để mọi người nhìn thấy “đạo chân thật” qua chúng ta?

 Tiên tri Giê-rê-mi dùng hình ảnh “giương lưỡi mình như cái cung” để mô tả dân Chúa sẵn sàng nói ra lời dối trá như cây cung giương lên sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Đây là hình ảnh diễn tả thật sống động cho việc tuyển dân luôn chủ động và quyết tâm nói ra điều không chân thật trong mọi tình huống. Đức Giê-hô-va đã vạch trần bộ mặt của tuyển dân Y-sơ-ra-ên rằng dù họ đang sống giữa một “xứ lớn mạnh” nhưng họ lại “chẳng làm sự chân thật.” Điều này cho thấy sự lớn mạnh mà họ đang sở hữu không được xây dựng trên những điều chân thật. Trong giai đoạn ấy, những lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo đất nước đã dùng những sự dối trá, lừa gạt, những việc làm ác để nắm lấy quyền lực; dân chúng thì mất lòng tin cậy lẫn nhau vì họ lừa phỉnh, gạt gẫm người lân cận mình; sự chân thật không được tôn trọng và không là điều được tìm kiếm trong đất nước của dân Chúa.

 Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng mọi Lời của Đức Chúa Trời nói ra chân thật, Ngài ban luật lệ chân thật cho dân của Ngài và Ngài thi hành mọi sự cách chân thật (IISa-mu-ên 7:28; Nê-hê-mi 9:13, 33). Nhưng tràn lan trong xứ là sự dối trá, lừa gạt để làm lớn hơn, mạnh hơn quyền lực cùng lợi ích của bản thân. Một nghịch lý được thể hiện ở đây, đó là dân của Đức Chúa Trời Chân Thật lại không dùng sự chân thật làm tiêu chuẩn để sống và phát triển đất nước. Đó là lý do Tiên tri Giê-rê-mi đã tuôn tràn nước mắt và nói những lời bi lụy trong câu 1-2.

 Ngày nay, chúng ta cũng đã học biết Đức Chúa Trời là Chân Thần (Giăng 7:13), được ban cho chân lý, và được nghe “đạo chân thật” (Ê-phê-sô 1:13), nhưng nhiều khi chúng ta vẫn cưu mang điều giả dối trong đời sống. Những người xung quanh vẫn nghe những lời nói không đúng sự thật phát ra từ môi miệng của chúng ta khi chúng ta tường thuật lại một việc nào đó, kể cả chuyện thật và chuyện đùa. Chúng ta vẫn làm dối trong công việc, trong kinh doanh, trong học tập…, và cho đó là “khôn ngoan.” Cơ Đốc nhân cần sự khôn ngoan của Chúa để sống giữa đời, thay vì sống khôn ngoan theo đời. Hãy sống để mọi người xung quanh chúng ta nhìn thấy “đạo chân thật” trong con cái Đức Chúa Trời.

Đời sống có thật sự bày tỏ “đạo chân thật” của Đức Chúa Trời Chân Thật hay không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con ý thức được địa vị tốt lành mà con đang hưởng là được làm con cái của Đức Chúa Trời Chân Thật, để con có đời sống xứng hiệp với địa vị mà Ngài đã ban cho.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 21.