Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Đổi Buồn Ra Vui JSON

Ngày 18/09/2018

Đổi Buồn Ra Vui

Kinh Thánh: Giăng 16:16-22

Câu gốc: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ” (Câu 20)

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hình ảnh người mẹ sinh con để dạy cho môn đồ chân lý nào? Hai hình ảnh trái ngược nào sẽ xảy ra khi chứng kiến Chúa đã chết? Lời dạy của Chúa cho thấy thực tế nào của người theo Chúa?

 Khi các môn đồ thắc mắc với nhau về lời Chúa báo trước rằng, “Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy Ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy Ta, vì Ta đi về cùng Cha” (Câu 16), Chúa Giê-xu biết họ không dám hỏi nên Ngài đã kể hình ảnh người mẹ đau đớn lúc sinh con nhưng sau đó là niềm vui vô hạn khi đứa con đã chào đời, rồi Ngài nói với môn đồ rằng: “Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng Ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được” (Câu 22).

 Chúa Giê-xu cho các môn đồ biết trước rằng họ sẽ khóc lóc, than vãn khi chứng kiến Chúa chết, vì họ mất đi người Thầy luôn bên cạnh để dạy dỗ, giúp đỡ, và che chở họ; nhưng ngược lại, lúc ấy thế gian sẽ vui mừng, những thầy tế lễ, người Pha-ri-si, thầy thông giáo, và cả đoàn dân cùng thế lực chống đối Chúa sẽ cảm thấy thỏa dạ vì không còn ai vạch tội họ nữa. Tuy nhiên, chỉ ít lâu thôi, sau ba ngày Chúa sẽ sống lại, lúc ấy các môn đồ sẽ đổi buồn ra vui vì được gặp Chúa Phục Sinh. Và niềm vui mừng đó sẽ là niềm vui bất tận, không ai lấy mất được.

 Những lời dạy của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy một thực tế của người theo Chúa. Con đường theo Chúa là con đường hẹp, theo Chúa không phải lúc nào cũng bước đi trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, mà cũng có những lúc khóc lóc, than vãn, đau đớn, có lúc phải đau đớn tột cùng, lắm khi bị người đời cười chê trên những đau khổ của chúng ta, thậm chí có lúc phải đi trong trũng bóng chết… Nhưng tạ ơn Chúa, vì Ngài đã hứa rằng những điều đó sẽ chóng qua, chỉ ít lâu nữa thôi, những buồn đau sẽ biến thành vui mừng, đó là khi Chúa Giê-xu tái lâm trong vinh quang để tiếp rước chúng ta về với Ngài đời đời phước hạnh. Con người đang bị giới hạn trong không gian và thời gian nên có thể chúng ta cảm thấy ngày Chúa trở lại sao lâu quá, nhưng với Chúa là Đấng vô hạn, ngàn năm như một ngày, khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, thì lời hứa tái lâm của Chúa chỉ là ít lâu nữa thôi. Xin Chúa cho chúng ta vững lòng theo Chúa khi học biết con đường đi đến vinh quang phải ngang qua thập tự giá.

Bạn có thường nản lòng khi gặp những đau khổ trên con đường theo Chúa không?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì con được khích lệ vô cùng trên con đường theo Chúa khi học bài học này. Xin cho con cứ vững bước theo Chúa dù gặp bất kỳ hoàn cảnh nào vì con tin rằng những buồn đau sẽ sớm biến thành vui mừng bất tận.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 19.