Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Bổn Phận Vợ Chồng JSON

Ngày 06/09/2018

Bổn Phận Vợ Chồng

Kinh Thánh: ICô-rinh-tô 7:1-9

Câu gốc: “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy” (câu 3)

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh vấn đề gì trong phân đoạn Kinh Thánh này? Vợ chồng có bổn phận gì đối với nhau? Nếu không làm tròn bổn phận vợ chồng đối với nhau sẽ dẫn đến nguy cơ gì? Bạn áp dụng bài học này cho mình thế nào?

 Sứ đồ Phao-lô đang trả lời những thắc mắc của các tín hữu trong Hội Thánh Cô-rinh-tô về vấn đề sống độc thân, mối quan hệ tình dục, và bổn phận vợ chồng. Trong năm câu đầu của chương này, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh bổn phận vợ chồng đối với nhau trong hôn nhân.

 Các tín hữu tại Cô-rinh-tô đặt câu hỏi “đàn ông không lấy vợ là hay hơn không?” Trước hết, Sứ đồ Phao-lô khẳng định một phần trong ý nghĩa của việc lập gia đình là để con người không sa vào tình trạng gian dâm. Ở những câu sau, ông khuyên người nào được ơn Đức Chúa Trời kêu gọi để sống độc thân thì cứ thỏa lòng sống theo ơn Chúa. Nhưng nếu đó không phải là ơn Chúa dành cho mình, thì cứ lập gia đình để tránh những cám dỗ về tình dục. Và khi đã bước vào hôn nhân thì vợ chồng phải làm tròn bổn phận đối với nhau. Đó là đáp ứng nhu cầu tình cảm cho nhau qua mối quan hệ tình dục.

 Một trong những ý nghĩa thiêng liêng của hôn nhân khi Đức Chúa Trời kết hiệp hai người lại thành một là thỏa mãn nhu cầu tình dục cho nhau. Ngoài mục đích sinh sản (Sáng-thế Ký 1:28) thì mối quan hệ tình dục của hai vợ chồng còn là món quà tuyệt vời mà Chúa ban cho. Vì thế, vợ chồng phải có “bổn phận” biến món quà ấy trở thành niềm hạnh phúc, vui thỏa, và đáp ứng được nhu cầu thể xác cho nhau. Ngay từ đầu khi Chúa thiết lập hôn nhân, Ngài đã kết hiệp “cả hai trở nên một thịt” (Sáng-thế Ký 2:24) với một phần ý nghĩa là cả hai thuộc về nhau về mặt thể xác (câu 4). Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại đây “đừng từ chối nhau” trong quan hệ tình dục khi vợ hoặc chồng có nhu cầu, ngoại trừ cả hai đã thỏa thuận kiêng khem trong một thời gian tạm thời vì một nguyên nhân nào đó. Lý do chính của lời khuyên ấy là vì có một mối nguy hiểm đang rình rập “kẻo Sa-tan thừa lúc anh em thiếu tự chế mà cám dỗ anh em chăng” (câu 5 BTTHĐ). Sa-tan luôn tìm mọi cơ hội để tấn công và cám dỗ con dân Chúa (IPhi-e-rơ 5:8). Một trong những lãnh vực nó thường dùng để cám dỗ con người là tình dục. Đã có khá nhiều tôi con Chúa thất bại trước cám dỗ này và dẫn đến lắm đổ vỡ trong hôn nhân. Do đó, vợ chồng phải hiểu rõ mục đích và trách nhiệm đối với nhau trong hôn nhân để đáp ứng nhu cầu cho nhau và giúp nhau vui hưởng cuộc sống vợ chồng cũng như giữ mình khỏi sa vào cám dỗ.

Bạn có làm tròn bổn phận vợ chồng của mình với người phối ngẫu không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài về món quà hôn nhân Ngài ban cho vợ chồng con. Xin giúp chúng con biết làm tròn bổn phận đối với nhau và làm thành ý định tốt lành của Chúa trong đời sống hôn nhân chúng con.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 7.