Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Khởi Đầu Sự Khôn Ngoan JSON

Ngày 02/09/2018

Khởi Đầu Sự Khôn Ngoan

Kinh Thánh: Gióp 26:1-14

Câu gốc: “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng" (Châm ngôn 9:10)

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp trách ông Binh-đát điều gì? Ông Gióp bày tỏ về quyền năng của Đức Chúa Trời ra sao? Vì sao con dân Chúa phải đến với Chúa để tìm cầu sự khôn ngoan nơi Ngài?

 Biết vài sự kiện về công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời không hẳn là biết rõ quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong Gióp 26:5-13, ông Gióp bày tỏ Đức Chúa Trời toàn năng, cao cả qua nhiều khía cạnh. Thứ nhất, Đức Chúa Trời biết mọi sự, ngay cả những điều xảy ra nơi thế giới người chết. Các từ “dưới nước” “âm phủ” hay “vực sâu” nói về chỗ của người chết (câu 5-6). Thứ hai, ông Gióp bày tỏ quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên thiên nhiên. Đức Chúa Trời “trải bắc cực,” “treo trái đất,” “ém nước trong các áng mây” (câu 7-9). Thứ ba, ông Gióp bày tỏ quyền năng Chúa trên đất khi Chúa làm nên ngày và đêm, đất và nước, dựng nên “trụ của các tầng trời” (câu 10-11). Cuối cùng, ông Gióp suy nghĩ về sự tể trị của Chúa dưới nước (câu 12-13). Chúa “lấy quyền năng mình,” “sự khôn ngoan mình” mà điều khiển bão tố, tể trị mọi loài dưới biển, và đánh vỡ Ra-háp (“Ra-háp” là tên một loài thủy quái trong thần thoại Ba-by-lôn, tượng trưng cho các thế lực ác độc và lộn xộn). Chúa dựng bầu trời tươi đẹp, vạn vật bình yên. Ông Gióp kết luận trong câu 14 rằng, con người chỉ biết vài nét phác họa về quyền năng của Chúa, nhưng “ai hiểu rõ tiếng sấm của quyền năng Ngài?” Câu trả lời chắc chắn là chẳng ai biết được. Đó cũng là lý do ông Gióp trách ông Binh-đát nương cậy vào sự khôn ngoan của mình mà phê phán và kết tội ông, nhưng thực tế thì ông Binh-đát chẳng chia sẻ được chút nào về sự khôn ngoan hay sáng suốt thật (câu 2-4).

 Nghe những điều ông Gióp nói về quyền năng và công việc của Đức Chúa Trời từ xưa đến nay, từ những điều thấy được trên đất đến những điều khó thấy bằng mắt thường trên các tầng trời, hay thế giới của người chết, chúng ta phải nhìn nhận như ông Gióp là chúng ta chưa biết được bao nhiêu về công trình sáng tạo của Chúa. Khoa học tự hào đã khám phá nhiều điều, nhưng thật ra, ngay cả những điều loài người biết, cũng chỉ là biết cách mập mờ. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn… Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ,” và chúng ta chỉ biết rõ khi gặp Ngài trong ngày cuối cùng (ICô-rinh-tô 13:9, 12).

 Lời Chúa phán: “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.” Khi nhận biết sự khờ dại, thiếu khôn ngoan của mình, con dân Chúa phải đến với Chúa, hết lòng xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn, dạy dỗ mỗi ngày nhằm sống khôn ngoan và đi trong đường lối ngay thẳng trước mặt Chúa.

Bạn có cầu xin sự hướng dẫn của Chúa trong mọi quyết định của mình chưa?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài tạo dựng nên con và ban cho con sự sống. Xin cho con luôn tìm cầu sự khôn ngoan từ Chúa trong mọi quyết định của con.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 3.