Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình JSON

Ngày 01/09/2018

Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:22-33

Câu gốc: “Mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng” (câu 33)

Câu hỏi suy ngẫm: Vợ chồng có trách nhiệm gì đối với nhau? Vì sao Sứ đồ Phao-lô ví sánh mối liên hệ giữa vợ chồng giống như mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh? Làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình được lâu bền? Bạn áp dụng sự dạy dỗ này như thế nào trong đời sống hôn nhân của mình?

 Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, Sứ đồ Phao-lô đưa ra mệnh lệnh: “Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh” (câu 22-33). Lời dạy vợ phải vâng phục chồng ở đây không có nghĩa là vợ phải hầu hạ chồng như một ông vua, ông chủ. Vâng phục cũng không phải là giao cho chồng quyết định từ việc lớn đến việc nhỏ, vợ không được phép có ý kiến gì hết. Nhưng vâng phục có nghĩa là người vợ tôn trọng thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trong gia đình mà Chúa đặt để trên người chồng. Với vai trò lãnh đạo, người chồng có trách nhiệm gánh vác mọi việc nặng nhọc và khó khăn trong gia đình; phải chịu trách nhiệm chính trong việc lo cho cuộc sống và giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Tuy nhiên, người vợ không phải hoàn toàn đứng ngoài cuộc, mà cũng phải chia sẻ gánh nặng với chồng vì cả hai đã nên một thịt (câu 31). Khi cần quyết định một vấn đề quan trọng, chồng cần bàn thảo với vợ, vợ lắng nghe ý kiến của chồng. Nếu có điều gì bất đồng ý kiến với nhau, cả hai phải ngồi lại, cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn và soi sáng để giải quyết mọi nan đề gia đình trong thánh ý của Chúa. Và cuối cùng, vợ cần thuận phục quyết định của chồng, và chồng phải chịu trách nhiệm về quyết định của người lãnh đạo gia đình.

 Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, người chồng còn phải hết lòng yêu thương chăm sóc và hy sinh cho vợ như Chúa yêu thương và hy sinh cho Hội Thánh Ngài (câu 25). Người vợ cũng phải vâng phục chồng, đối xử với chồng nhã nhặn và tế nhị. Sứ đồ Phao-lô ví sánh mối liên hệ giữa vợ chồng giống như mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh (câu 23-24), do đó, khi nghĩ đến chồng phải yêu vợ như Chúa yêu Hội Thánh, hy sinh vì Hội Thánh; và vợ phải vâng phục chồng như người tin Chúa vâng phục Chúa, thì hai vợ chồng sẽ áp dụng lời khuyên này dễ dàng hơn.

 Để có một gia đình hạnh phúc lâu bền, trên thuận dưới hòa, cả hai vợ chồng phải kính sợ Chúa, mời Chúa làm chủ đời sống mình, và để Ngài hướng dẫn gia đình mình trong từng chi tiết của cuộc đời. Chỉ khi nào vợ và chồng đều biết kính sợ Chúa, thì cả hai mới sẵn sàng làm theo ý muốn Chúa và vâng phục nhau.

Gia đình bạn đang ở trong tình trạng nào? Có điều gì cần phải chỉnh sửa lại?

Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu, để gia đình con trở thành nguồn phước cho một thế giới đầy bất hạnh; và cũng làm gương cho con cháu chúng con nữa.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 2.