Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Giới thiệu Chủ đề Tháng 9/2018: Tình Yêu trước Hôn Nhân JSON

Giới thiệu Chủ đề Tháng 9/2018
Tình Yêu trước Hôn Nhân

 Đối với Cơ Đốc nhân, hôn nhân không chỉ đơn thuần là một hợp đồng về mặt pháp lý hay xã hội, nhưng là một giao ước được thực hiện dưới sự chứng giám của Đức Chúa Trời, với sự hiện diện của Hội Thánh và gia đình. Sự cam kết trong hôn nhân tồn tại không bởi sức mạnh của luật pháp, mà bởi sức mạnh của tình yêu. Đó là giao ước yêu thương, trang trọng, và vĩnh viễn hơn bất kỳ hợp đồng pháp lý nào. Hôn nhân phải là sự phản ánh tình yêu mà Đấng Christ dành cho con dân Ngài, khi vợ chồng đã trở nên một.

 Hôn nhân bền vững là điều con dân Chúa luôn mong ước. Trong những năm gần đây, với sự thay đổi quá nhanh của xã hội, văn hóa, và kinh tế, nhiều gia đình thiếu đi những chuẩn mực và phương thức để xây dựng mối liên hệ vợ chồng đằm thắm, vững bền.

 Với mong ước đáp ứng phần nào các nhu cầu trên, những bài học chủ đề Tình Yêu trong Hôn Nhân được biên soạn nhằm giúp con dân Chúa biết rõ ý nghĩa và sự cam kết trong hôn nhân Cơ Đốc, phương thức nuôi dưỡng hôn nhân và cách giải quyết xung đột trong hôn nhân. Ước mong qua mỗi bài học của chủ đề tháng này, con dân Chúa nhận được những bài học và những điều cần thay đổi cho chính mình để xây dựng hôn nhân hạnh phúc và lâu bền trong Chúa. Ngoài những bài học của chủ đề, chúng ta có những bài suy niệm từ các sách Gióp, Nê-hê-mi, Giăng, Giê-rê-mi, I Cô-rinh-tô, và Xuất Ê-díp-tô Ký.

 Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày mời Bạn tiếp tục hành trình thuộc linh mỗi ngày với Chúa.

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục - TLH