Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Chịu Khổ Là Tạm, Vinh Hiển Là Đời Đời JSON

Ngày 19/08/2018

Chịu Khổ Là Tạm, Vinh Hiển Là Đời Đời

Kinh Thánh: Gióp 24:18-25

Câu gốc: “Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho” (IPhi-e-rơ 5:10)

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp mong ước hậu quả kẻ ác ra sao? Tại sao ông mong như vậy? Lòng ông vẫn vững tin điều gì? Bạn cần làm gì trong khi gặp hoạn nạn?

 Sau khi suy nghĩ về công việc của kẻ ác đã làm từ miền quê đến thành thị (câu 1-17), ông Gióp ước mong kẻ ác phải đền tội. Ông mong thấy những kẻ ác này chóng tàn như bọt bèo, như tuyết khi gặp ánh nắng (câu 18-19). Ông ước thấy kẻ ác bị sâu bọ đục khoét, hư hoại như cây bị bẻ gãy (câu 20). Cho dù kẻ ác có thể thịnh vượng một thời gian, nhưng rồi sự cao trọng của họ chẳng còn nữa, chúng bị ngã xuống, của cải của họ không còn là nơi nương cậy vững bền, và chúng “bị cắt như ngọn gié lúa” (câu 23-24).

 Người xem phim, đọc truyện thường muốn có kết thúc có hậu: Người ngay lành được phước, người gian ác bị trừng trị. Nhiều khi chúng ta cũng như ông Gióp, ước muốn thấy kẻ ác phải bị hình phạt tức thì. Nhưng chúng ta cần hiểu đây là suy nghĩ của một người đang ở trong tình trạng bất ổn, bối rối vì những đau đớn của thể xác hành hạ, cùng nỗi đau tinh thần do các bạn buộc tội mình, nên ông Gióp có những ước ao như vậy. Tuy nhiên, qua đây, chúng ta cũng thấy tận trong sâu thẳm của tấm lòng, ông Gióp vẫn vững tin rằng những khổ nạn ông đang chịu chỉ là tạm. Khi ông cứ trung thành với Chúa thì chắc chắn ông sẽ hưởng được sự vinh hiển đời đời.

 Chúa là Đấng Thánh và Công Chính sẽ xử phạt kẻ ác, nhưng thời điểm sửa phạt là do Chúa quyết định. Chúng ta phải tin và chấp nhận như lời cầu nguyện: “Ý Cha được nên, ở đất như trời” (Ma-thi-ơ 6:10). Ngày xưa, Đức Chúa Trời có mục đích của Ngài khi cho phép Sa-tan tra tay trên ông Gióp, gây hoạn nạn cho ông. Ngày nay, ma quỷ như sư tử gầm thét cũng đang rình rập, tìm sơ hở của con dân Chúa để cắn nuốt. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta: “Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho” (IPhi-e-rơ 5:9-10). Chúng ta hãy vững tin, sống công chính, làm theo Lời Chúa dạy. Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta, làm cho chúng ta trọn vẹn, vững vàng, và ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Bạn có chấp nhận chịu khổ vì Chúa trong một giai đoạn tạm để có sự sống và vinh quang đời đời không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài yêu và thương xót con. Xin cho con chấp nhận sự thử thách tạm và hướng đến sự sống đời đời. Xin giúp con biết nương cậy nơi Chúa để vượt qua mọi thử thách.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục truyền 23.