Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Ra Đi Là Ích Lợi JSON

Ngày 16/08/2018

Ra Đi Là Ích Lợi

Kinh Thánh: Giăng 16:5-7

Câu gốc: “Dù vậy, Ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu Ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến” (Câu 7)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao môn đồ “chứa chan phiền não” sau khi nghe Chúa nói trong câu 1-4? Chúa hứa với môn đồ điều gì để khích lệ họ? Vì sao Chúa đi là ích lợi hơn cho môn đồ? Bạn sống thế nào để cuộc đời ích lợi cho Chúa?

 Sau khi báo trước về những khó khăn và sự bức hại môn đồ sẽ phải đối diện (câu 1-4), Chúa Giê-xu nói Ngài sắp về cùng Đấng sai Ngài đến, nhưng môn đồ chẳng ai hỏi Chúa đi đâu. Thật ra họ có hỏi Ngài trước đó, nhưng họ chỉ đơn sơ nghĩ rằng Chúa sẽ rời họ đi đến một thành xa xôi nào đó, chứ không hiểu rõ Chúa phải chịu chết trên thập tự giá. Vì vậy, thắc mắc Chúa đi đâu của họ là bởi họ lo lắng cho chính mình khi phải đối diện với sự bức hại mà không có Chúa bên cạnh để che chở. Cho nên, khi nghe những khó khăn Chúa báo trước, lòng các môn đồ đầy dẫy ưu phiền. Chúa yêu thương đã không trách móc nhưng Ngài khích lệ các môn đồ bằng lời giải thích rằng Ngài đi là ích lợi cho họ, nếu Ngài không đi thì Đấng An Ủi là Chúa Thánh Linh sẽ không đến với họ. Chỉ khi Chúa đã đi thì Ngài sẽ sai Chúa Thánh Linh đến.

 Tại sao Chúa Giê-xu nói Chúa Thánh Linh đến với các môn đồ là ích lợi cho họ? Khi còn thân xác con người, sự dạy dỗ của Ngài chỉ tập trung vào các môn đồ và dân chúng quanh vùng biển Ga-li-lê và một số nơi khác. Khi Chúa Giê-xu hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi nhân loại, Ngài rời bỏ thân xác con người để về cùng Cha, Ngài sẽ ban Chúa Thánh Linh đến với môn đồ, khi đó Chúa Giê-xu qua Chúa Thánh Linh sẽ ở cùng các môn đồ trong mọi nơi mọi lúc, hướng dẫn và ban năng lực cho họ để thực hiện sứ mệnh “đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người” cho đến ngày Ngài trở lại. Vì thế, Chúa đã quả quyết với họ rằng “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha” (Giăng 14:12).

 Dù vào những giây phút cuối trước khi lên thập tự giá, các môn đồ Chúa vẫn chưa hiểu hết về Ngài cũng như chương trình cứu chuộc của Ngài, nhưng Chúa yêu thương vẫn kiên trì dạy dỗ, giải thích, khích lệ… Ngày nay, Chúa Giê-xu vẫn ở với chúng ta luôn qua Chúa Thánh Linh. Dù chúng ta cũng thường xuyên không vâng lời, biếng nhác học hỏi để biết Chúa nhiều hơn, lơ là trong mối tương giao với Chúa…, nhưng Chúa vẫn kiên trì với chúng ta. Tạ ơn Chúa vô cùng.

Chúa Giê-xu ra đi là ích lợi cho bạn, bạn có sống ích lợi cho Ngài chưa?

Lạy Chúa, tình Chúa yêu con thật quá cao vời. Ngài quá kiên nhẫn với con nhưng con quá thờ ơ với Ngài. Xin tha thứ cho con và giúp con luôn đầu phục Chúa Thánh Linh để sống ích lợi cho Chúa.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục truyền 20.