Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Trọng Tâm của Lễ Cung Hiến JSON

Ngày 15/08/2018

Trọng Tâm của Lễ Cung Hiến

Kinh Thánh: Nê-hê-mi 12:31-43

Câu gốc: “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công” (Thi thiên 127:1)

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao trong lễ cung hiến vách thành không thấy nhắc đến công trình hay công trạng của người nào? Trọng tâm của lễ cung hiến là gì? Người Y-sơ-ra-ên được nhắc nhở gì trong lễ cung hiến này? Bài học nhắc bạn điều gì?

 Trong lễ cung hiến và khánh thành vách thành Giê-ru-sa-lem, hoàn toàn không thấy có chi tiết nào mô tả vách tường thành cao đẹp ra sao, công lao của người này người nọ thế nào. Nhưng bao trùm trong phân đoạn này là sự dọn mình thanh sạch, thờ phượng nghiêm trang, dâng của lễ lên cho Chúa, hết lòng ca ngợi Chúa, cùng với sự cảm tạ tuôn tràn dân Chúa dâng lên cho Đức Chúa Trời. Điều này nói lên trọng tâm của lễ cung hiến và khánh thành không phải là công trình hay công trạng, nhưng chính Đức Chúa Trời.

 Hơn ai hết, trong quá trình xây dựng, người Y-sơ-ra-ên hiểu rằng họ đã từng ngã lòng và nhụt chí như thế nào. Nếu không có sự giữ gìn và thêm sức của Chúa thì người Y-sơ-ra-ên khó lòng kiên định trong đức tin. Đức Chúa Trời là Đấng đã làm cho dân Chúa được hồi sinh trở lại. Bởi không chỉ có vách tường thành được xây dựng lại kiên cố, nhưng những tấm lòng vỡ vụn do bao biến cố lịch sử cũng đã được kết nối lại với Đức Chúa Trời trong chính quá trình xây cất tường thành. Cho nên điều quan trọng hơn hết, ấy là lúc toàn dân Y-sơ-ra-ên cùng hồi niệm lại một hành trình đầy cam go mà họ đã đi qua, để cùng cất lên lời chúc tụng Đức Chúa Trời chí cao, và cùng cảm tạ ơn thương xót sâu rộng của Ngài. Chính vì dân Chúa nhận biết và tôn vinh những điều kỳ diệu Chúa làm, nên Ngài đã khiến cho sự vui mừng hân hoan tràn ngập khắp trong lòng từng người dân Y-sơ-ra-ên, thậm chí niềm vui ấy còn lan ra đến tận những miền xa.

 Tạ ơn Chúa vì ngày nay nhiều nhà thờ to đẹp được xây dựng. Thế nhưng đôi khi chúng ta lại quá chú tâm vào những cơ sở vật chất, ca ngợi nhau nhiều hơn chúc tụng Chúa. Có người khi cung hiến thì không tiếc lời tạ ơn Chúa, nhưng vài năm sau, dự cung hiến nhà thờ khác to đẹp hơn thì lại không tiếc lời so sánh và chê bai nhà thờ mà mình đã tạ ơn Chúa trước đây! Mục đích của lễ cung hiến không nhằm tôn vinh cơ sở vật chất tráng lệ, hay công lao của một nhóm người, nhưng là để tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã đồng hành, tiếp trợ, và ban phước dư dật trên con dân Ngài suốt những giai đoạn khó khăn. Chúng ta không vô ơn với những người được Chúa dùng góp phần vào công việc xây dựng, nhưng Đức Chúa Trời phải là Đấng chúng ta hướng về trong lễ cung hiến để dâng lên Ngài lời chúc tụng và biết ơn không thôi.

Bạn có chuẩn bị chính mình thật kỹ trước khi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương để dẫn đến một hôn nhân phước hạnh và bền vững không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài là tình yêu thương. Xin Chúa giúp con kinh nghiệm tình yêu của Ngài thật sâu đậm để con sẵn sàng ươm mầm cho một tình yêu bền vững với người Chúa chọn cho con.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục truyền 19.