Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Giới thiệu Chủ đề Tháng 8/2018: Tình Yêu trước Hôn Nhân JSON

Giới thiệu Chủ đề Tháng 8/2018
Tình Yêu trước Hôn Nhân

 Hôn nhân là món quà phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho con người (Sáng-thế Ký 1:28). Hôn nhân hạnh phúc không những là ước mơ của những bạn trẻ mà cũng là mong ước của các bậc phụ huynh cho con cái. Nhiều bạn trẻ vì thiếu tìm cầu ý Chúa, bỏ qua sự hướng dẫn của phụ huynh cũng như những người hướng dẫn, hoặc chạy theo xu hướng xấu của xã hội, nên chẳng những không tìm được tình yêu và hạnh phúc thật mà còn rơi vào con đường tội lỗi.

 Để tránh những sai lầm trong tình yêu, những người trẻ cần học Lời Chúa để biết những điều căn bản trong tình yêu Cơ Đốc: Ý nghĩa của tình yêu và hôn nhân Cơ Đốc theo tiêu chuẩn Kinh Thánh; trau dồi đạo đức, tìm cầu vẻ đẹp bền lâu bên trong; cách thức xây dựng, vun đắp tình yêu và gia đình trong tương lai. Bên cạnh đó, những người trẻ cũng cần biết những tội lỗi phải tránh xa khi bước vào tình yêu.

 Ước mong qua mỗi bài học của chủ đề Tình Yêu trước Hôn Nhân, con dân Chúa hiểu rõ ý nghĩa sự hiện diện của Chúa trong tình yêu, những hướng dẫn căn bản làm hành trang giúp bạn trẻ tìm được đúng người Chúa chọn cho mình và vững vàng khi bước vào hôn nhân. Các bậc phụ huynh cũng biết quan tâm cầu nguyện và hướng dẫn về tình yêu và hôn nhân cho con cháu mình theo thánh ý Chúa. Ngoài những bài học của chủ đề, chúng ta còn có các bài học từ các sách Gióp, Nê-hê-mi, Giăng, Giê-rê-mi, I Cô-rinh-tô, và Xuất Ê-díp-tô Ký.

 Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày mời Bạn tiếp tục hành trình thuộc linh mỗi ngày với Chúa.

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục - TLH