Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Chỉ Có Thể Là Chúa JSON

Ngày 14/07/2018

Chỉ Có Thể Là Chúa

Kinh Thánh: Nê-hê-mi 11:25-36

Câu gốc: “Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho Ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi” (Sáng Thế Ký 17:7)

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này liệt kê danh sách nào? Bảng liệt kê này thể hiện điều gì và có ý nghĩa gì với người Y-sơ-ra-ên? Bức tranh của dân Chúa giúp gì cho đức tin của bạn?

 Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay ký thuật về những vùng phụ cận thành Giê-ru-sa-lem mà người Y-sơ-ra-ên sinh sống. Đoạn ký thuật này như bảng báo cáo về tình trạng phân bố cư dân sau việc phục hồi dân số trong thành thánh Giê-ru-sa-lem. Sự thay đổi về tình trạng phân bố này giúp người Y-sơ-ra-ên cân bằng lại sự chênh lệch về dân số, và điều quan trọng hơn là nhằm khôi phục lại thành thánh Giê-ru-sa-lem trong nhiều phương diện. Có thể thấy những người lãnh đạo Y-sơ-ra-ên không chỉ chăm lo đời sống tâm linh cho dân Chúa, nhưng họ cũng rất quan tâm đến tình trạng chung của cả dân tộc. Ngoài ra, họ còn quan tâm đến hình ảnh của dân Chúa trong mắt các dân tộc khác. Bởi đã có một thời gian dài, người Y-sơ-ra-ên bị những dân tộc chung quanh chê cười vì sự hoang tàn của thành thánh Giê-ru-sa-lem (Nê-hê-mi 2:17). Có thể nói, hành trình xây dựng lại vách thành Giê-ru-sa-lem không những là hành trình tái thiết vách thành, tái lập mối quan hệ với Chúa, mà còn là hành trình tái lập hình ảnh dân tộc Y-sơ-ra-ên với các dân tộc khác. Thế nên, đoạn ký thuật này vừa thể hiện sự quản lý khôn ngoan của người lãnh đạo về sự phân bố dân cư, cũng vừa phản ánh hình ảnh tươi sáng của dân Chúa sau bao nỗ lực. Người Y-sơ-ra-ên quan tâm đến hình ảnh dân tộc họ không vì những hào nhoáng hay ảo vọng, mà là vì hình ảnh dân tộc họ phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng họ tôn thờ và phụng sự. Hình ảnh dân tộc Y-sơ-ra-ên đang dần hoàn thiện hơn khiến chúng ta nhớ đến lời hứa của Đức Chúa Trời với ông Áp-ra-ham: “Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho Ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi.” Hơn bất kỳ ai hết, người Y-sơ-ra-ên là một dân tộc kinh nghiệm được sự thành tín đời đời của Đức Chúa Trời khi nhìn về dòng chảy lịch sử của dân tộc họ. Với họ, chỉ có thể là Chúa và chỉ có Chúa mà thôi.

 Bức tranh về một tương lai tươi sáng của người Y-sơ-ra-ên sau bao gian truân là động lực tiếp thêm niềm tin cho con dân Chúa khi đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hãy tin và neo chắc đức tin mình vào sự thành tín của Chúa trong mọi hoàn cảnh, chỉ có thể là Chúa và một mình Chúa mà thôi, và chắc chắn chúng ta sẽ có đồng kinh nghiệm nhiệm mầu như dân Chúa từng kinh nghiệm.

Bạn có vững lòng chỉ tin vào sự thành tín của Chúa trong mọi hoàn cảnh không?

Lạy Chúa, Ngài biết những khó khăn mà con đang đối diện. Xin giúp con biết trông cậy nơi Chúa, để con cũng kinh nghiệm Ngài cách cá nhân như người Y-sơ-ra-ên từng kinh nghiệm Ngài.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 36.