Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Tình Yêu Được Bày Tỏ Thế Nào? JSON

Ngày 11/07/2018

Tình Yêu Được Bày Tỏ Thế Nào?

Kinh Thánh: Phi-lê-môn 1:8-12

Câu gốc: “Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển”. (Rô-ma 15:7)

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã dùng điều gì để kêu gọi ông Phi-lê-môn tiếp nhận nô lệ Ô-nê-sim? Tại sao Sứ đồ Phao-lô gọi nô lệ Ô-nê-sim là “con tôi” (Câu 10) giống như ông đã từng gọi Mục sư trẻ Ti-mô-thê (ITi-mô-thê 1:18)? Nền tảng để bạn yêu thương, chấp nhận, và tha thứ nhau là gì?

 Hơn lúc nào hết, Sứ đồ Phao-lô đang rất cần người phụ giúp khi đang trong cảnh tù đày, và nếu giữ ông Ô-nê-sim lại thì có thể coi như người nô lệ này thay thế cho ông Phi-lê-môn chăm lo cho ông vậy (câu 13). Thế nhưng, điều Sứ đồ Phao-lô quan tâm hơn hết không phải là chính ông và nhu cầu của mình nhưng là nhu cầu của ông Phi-lê-môn và nô lệ Ô-nê-sim. Thoạt nhìn, việc Sứ đồ Phao-lô tiếp tục giữ ông Ô-nê-sim bên cạnh rồi viết thư yêu cầu ông Phi-lê-môn tha thứ cho ông Ô-nê-sim và cho phép người ở lại giúp đỡ mình là giải pháp tốt nhất, hơn là buộc nô lệ Ô-nê-sim phải đối mặt với ông chủ Phi-lê-môn. Nhưng Sứ đồ Phao-lô biết rằng việc hai người phải đối diện với nhau là cần thiết. Ông Ô-nê-sim phải học cách chịu trách nhiệm với những sai phạm của mình, và ông Phi-lê-môn cũng phải học cách đối diện với người làm thiệt hại mình; và quyết định tha thứ phải đến từ tình yêu thương và sự tự nguyện chứ không phải từ sức ép của người khác, và bởi đó giúp ông trưởng thành hơn (câu 14).

 Trong các tác phẩm của mình, đại văn hào Shakespeare thường trích dẫn câu nói: “Tình yêu là mù quáng.” Thế nhưng, trong đức tin sống động của Cơ Đốc nhân, tình yêu không hề mù quáng, ngược lại chính tình yêu giúp cho chúng ta trở nên sáng suốt. “Nhưng sự hiểu biết sinh kiêu căng, còn tình yêu thương thì xây dựng” (I Cô-rinh-tô 8:1b BTTHĐ). Tình yêu Cơ Đốc giúp chúng ta quay hướng ra khỏi chính mình để nhìn thấy nhu cầu của người khác và tìm giải pháp tốt nhất để đáp ứng nhu cầu đó.

 Hơn thế nữa, trong đôi mắt đức tin, Sứ đồ Phao-lô còn nhìn thấy sự tể trị của Đức Chúa Trời trên mọi việc, ngay cả những mất mát, tổn thương, để “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28). Việc làm sai trật của nô lệ Ô-nê-sim trong quá khứ là tội lỗi, nhưng trong ân sủng của Đức Chúa Trời, Ngài không những đã cứu ông Ô-nê-sim trong sai trật của ông mà còn đem lại cho ông Phi-lê-môn một món lợi lớn. Ông có thể đã mất một số tài sản, nhưng bây giờ ông có được một người anh em trong Chúa (câu 15-16), một người được biến đổi “bây giờ sẽ ích lắm” (câu 11) vì không còn trộm cắp hay làm thiệt hại cho ông Phi-lê-môn nữa. Tình yêu thương không những giúp chúng ta nhìn thấy nhu cầu của người khác, mà còn nhìn thấy sự tể trị và ân sủng lạ lùng của Đức Chúa Trời bày tỏ trên chính chúng ta và người khác. Ha-lê-lu-gia!

Bạn có bày tỏ tình yêu qua sự tha thứ nhau như Lời Chúa dạy chưa?

Lạy Chúa, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà Chúa dành cho con khi đổ huyết cứu con. Xin Chúa cho con khiêm nhường khi đối diện với anh chị em con, yêu thương, sống cuộc đời bao dung và tha thứ anh chị em con.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 33.