Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 3-2018Giới thiệu Chủ đề Tháng 7/2018: Tình Yêu và Tha Thứ JSON

Giới thiệu Chủ đề Tháng 7/2018
Tình Yêu và Tha Thứ

 Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta với một lý do duy nhất là vì Ngài yêu chúng ta. Tình yêu của Chúa đối với con cái Ngài là tình yêu vĩnh cửu. Chúa phán: “Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi” (Giê-rê-mi 31:3b). Dù đã bao lần chúng ta chối bỏ Chúa, đi theo con đường tội lỗi, nhưng Ngài vẫn yêu và tha thứ chúng ta: “Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Trong tình yêu tuyệt vời đó, Chúa Giê-xu đã xuống trần làm người, đền tội cho chúng ta, “làm của lễ chuộc tội chúng ta” (IGiăng 4:10). Trong ân sủng của Ngài, khi chúng ta ăn năn tội, đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được tha thứ mọi tội lỗi, và linh hồn được cứu.

 Khi chúng ta nhận được sự yêu thương và tha thứ từ Chúa, chúng ta cũng phải yêu thương, tha thứ anh chị em mình. Trước khi đến với Chúa, chúng ta cần xem lại mình đã tha thứ cho anh chị em mình như lời Chúa dạy: “Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi” (Mác 11:25). Sự tha thứ bày tỏ lòng biết ơn Chúa, Đấng tha thứ chúng ta, và cũng là dấu hiệu nhận biết sự trưởng thành thuộc linh của con dân Chúa. Sự tha thứ trong yêu thương còn đem lại cho chúng ta sự bình an, vui thỏa với Chúa và với người.

 Ước mong qua mỗi bài học của chủ đề Tình Yêu và Tha Thứ, con dân Chúa sâu nhiệm hơn về tình yêu và sự tha thứ Chúa dành cho mình, hết lòng yêu thương và tha thứ mọi người. Ngoài chủ đề, chúng ta còn có các bài học từ các sách Gióp, Nê-hê-mi, Giăng, Giê-rê-mi, I Cô-rinh-tô, và Xuất Ê-díp-tô Ký.

 Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày mời Bạn tiếp tục hành trình thuộc linh mỗi ngày với Chúa.

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục - TLH