Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Cùng Nhau Tin Cậy Đức Chúa Trời JSON

Ngày 08/03/2019

Cùng Nhau Tin Cậy Đức Chúa Trời

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 3:13-18

Câu gốc: “Này, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi”. (Ê-sai 12:2)

Câu hỏi suy ngẫm: Ba người bạn Do Thái đang ở trong hoàn cảnh thế nào? Họ có quyết định gì? Những lời họ tuyên bố thể hiện điều gì? Đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời ra sao?

 Chương 3 của sách Đa-ni-ên kể lại câu chuyện về ba chàng trai trẻ Do Thái đang đối diện với một hoàn cảnh đầy thách thức. Đó là theo lệnh của vua thì tất cả mọi người phải quỳ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng, nếu không thì sẽ bị ném vào lò lửa hực (3:5-6). Tuy nhiên, ba chàng trai này đã hiệp một lòng với nhau giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Trời của họ và quyết tâm không quỳ lạy pho tượng mà vua đã dựng. Đương nhiên, khi làm điều này họ biết rõ hậu quả họ phải chịu là gì, nhưng họ không hề nao núng, sợ hãi mà vẫn cùng nhau giữ vững lập trường và hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời là sức mạnh và sự cứu rỗi của họ.

 Ba chàng thanh niên Do Thái đã bị đưa đến trước mặt Vua Nê-bu-cát-nết-sa do tội không tuân lệnh vua (câu 13). Dù vua rất giận dữ khi nghe nói ba người này không quỳ trước pho tượng của vua, nhưng tận sâu trong lòng, vua có một sự tôn trọng và quý mến dành cho họ. Vì thế, vua đã cho họ cơ hội thứ hai (câu 15). Tuy nhiên, cả ba người đều hiệp một lòng tâu với vua một cách rất dứt khoát về lập trường đức tin của họ là chỉ tin cậy và thờ lạy một mình Đức Chúa Trời của họ, chứ không thờ lạy các thần của vua hay pho tượng mà vua dựng lên (câu 17-18). Họ cũng khẳng định rằng họ tin là Đức Chúa Trời có năng quyền giải cứu họ khỏi lò lửa hực, nhưng dù Ngài không giải cứu thì họ cũng vẫn tin cậy Ngài.

 Ba chàng trai trẻ này đã thể hiện một đức tin mạnh mẽ, vững chắc và không lay chuyển nơi Chúa. Dù đang đứng trước hoàn cảnh sống chết, họ vẫn không chối bỏ Chúa và cứ vững lòng tin cậy Ngài. Do đó, họ xứng đáng được liệt kê vào danh sách những anh hùng đức tin trong Hê-bơ-rơ chương 11. Cả ba người đều đã hiệp một lòng, chung một ý với nhau để giữ lòng tin nơi Đức Chúa Trời, và cuối cùng Chúa đã ban thưởng cho đức tin của họ qua việc giải cứu họ thoát chết trong lò lửa hực nóng hơn bình thường gấp bảy lần, và sau đó họ được vua thăng chức (3:19-30). Kết quả là Danh của Đức Chúa Trời được tôn cao qua đức tin của ba chàng thanh niên trẻ này. Sự hiệp một trong đức tin của họ là một gương khích lệ chúng ta cứ luôn giữ vững đức tin nơi Chúa Toàn Năng dù phải đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không hề lay chuyển.

Nếu bạn là một trong số ba chàng thanh niên Do Thái đó, bạn sẽ hành động thế nào?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài về gương đức tin của ba chàng thanh niên trẻ Do Thái năm xưa. Xin Chúa giúp con luôn vững lòng tin cậy Chúa là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con trong mọi hoàn cảnh.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: ICác Vua 4.