Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Kêu Xin Chúa Đoái Thương JSON

Ngày 20/02/2019

Kêu Xin Chúa Đoái Thương

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10:19-25

Câu gốc: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi; Hãy đoái xem sự sỉ nhục chúng tôi!”. (Ca Thương 5:1)

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đã thay cho dân Chúa kêu xin điều gì? Đối với kẻ thù đã gieo tang tóc cho dân tộc, thì ông đã có lời cầu xin như thế nào? Bạn thường có phản ứng ra sao khi phải đối diện với sự sửa phạt của Chúa?

 Mặc dù Tiên tri Giê-rê-mi ý thức được rằng những vết thương đang khiến ông rất đau đớn là điều ông phải gánh chịu (câu 19). Dầu vậy, ông vẫn kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va thương xót chính ông và dân tộc của ông, “xin hãy sửa trị… cách chừng đỗi” (câu 24). Ông e ngại trong cơn giận của Đức Giê-hô-va, với những cơn đoán phạt mà Ngài đưa đến thì dân của Chúa sẽ bị diệt mất. Tiếp theo, ông kêu xin Đức Giê-hô-va là Đấng đã thi hành sự công bình khi đoán phạt dân Ngài, cũng hãy đoán phạt những dân tộc không nhìn biết Ngài, những đối tượng không kêu cầu Danh Ngài, và chính họ đã tấn công dân của Chúa, làm cho những thành của họ trở nên hoang vu.

 Tiên tri Giê-rê-mi biết rõ rằng theo luật công bình thì chắc chắn tuyển dân Y-sơ-ra-ên phải đón nhận sự sửa trị rất nghiêm của Đức Giê-hô-va, song sự nhân từ của Ngài vẫn hằng còn để lắng nghe, thương xót, cứu giúp. Chính vì thế, ông đã thiết tha dâng lên Đức Giê-hô-va lời nài xin Ngài sửa trị chính ông và dân của Ngài theo lẽ công bình, chứ không theo cơn giận. Bởi vì chính dân của Chúa và bất kỳ đối tượng nào cũng không thể chịu nổi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 76:7; Khải Huyền 6:17). Bên cạnh đó, Tiên tri Giê-rê-mi đã mạnh dạn nương trên lời hứa của Đức Giê-hô-va để kêu xin Ngài cũng thi hành công lý trên những dân tộc không nhìn biết Chúa đã bách hại tuyển dân của Ngài, cứu dân Ngài thoát khỏi những tai họa (IISử Ký 7:14).

 Sự nhân từ của Đức Giê-hô-va là một bài ca luôn được con dân của Ngài vui hát mỗi ngày. Kinh nghiệm của Tiên tri Giê-rê-mi cũng là kinh nghiệm cần có của mỗi chúng ta. Đối diện với hoàn cảnh càng khó khăn thì chúng ta càng phải chạy đến với Đức Chúa Trời, ngay cả trong những trường hợp chúng ta đang phải đối diện với sự sửa phạt từ Ngài. Thế nhưng, lắm lúc thay vì chạy đến với Đức Chúa Trời để nương nơi sự nhân từ của Ngài, không ít người trong chúng ta đã tự giam mình trong những nỗi đau buồn, để rồi xa lánh những anh em cùng đức tin và thể hiện sự buồn giận với chính Chúa như không cầu nguyện, không đọc Kinh Thánh, thả trôi trách nhiệm, không nhóm lại thờ phượng Chúa… Chúng ta hãy hành động giống như Tiên tri Giê-rê-mi, cứ hết lòng kêu nài cùng Đức Chúa Trời thương xót và thi hành công lý trong những nghịch cảnh mà chúng ta đang đối diện. Đó là cách sống khôn ngoan của người con Chúa.

Bạn thường giam mình trong nỗi đau buồn hay xin Chúa cứu và cứ vui sống?

Kính lạy Đức Chúa Trời Công Bình - Nhân Từ! Xin giúp con luôn nương nơi sự nhân từ của Ngài, vì biết rằng chỉ duy Ngài có quyền cứu con ra khỏi mọi nghịch cảnh và thực thi sự công bình để bênh vực con.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 17.