Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Một Địa Điểm, Hai Mục Đích JSON

Ngày 18/02/2019

Một Địa Điểm, Hai Mục Đích

Kinh Thánh: Giăng 18:1-3

Câu gốc: “Vả, Giu-đa là kẻ phản Ngài, cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giê-xu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Vậy, Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến, cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó”. (câu 2-3)

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi cầu nguyện xong, Chúa và môn đồ đi đâu và làm gì? Sự tương phản giữa ông Giu-đa và các môn đồ khi đến vườn Ghết-sê-ma-nê là gì? Có bài học nào cho chúng ta khi hằng tuần đến nhà thờ?

 Sau khi cầu nguyện xong, Chúa cùng môn đồ đi qua bên kia khe Xết-rôn, vào khu vườn Ghết-sê-ma-nê quen thuộc, nằm ở sườn phía Đông núi Ô-li-ve. Đây là khu vườn Chúa thường cùng môn đồ đến đó để cầu nguyện, và trong những lần cầu nguyện đó đều không thiếu ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, thủ quỹ của Nhóm Mười Hai, vì thế ông biết rõ địa điểm này. Đêm nay, Chúa cũng cùng môn đồ đến đây, nhưng hơi khác một chút là ông Giu-đa đến sau. Ông không đến với túi bạc như những lần trước nhưng đến với một toán lính cùng với những thuộc hạ của các thầy thượng tế cùng người Pha-ri-si. Ông không đem theo túi bạc trong tư cách là thủ quỹ nhưng đem theo đèn đuốc và khí giới. Ông không đến với tư cách của một sứ đồ mà với tư cách là “kẻ phản Ngài” (câu 2)!

 Một địa điểm quen thuộc, một vị Thầy quen thuộc, một nhóm đồng môn quen thuộc, nhưng tấm lòng ông Giu-đa thì hoàn toàn khác hẳn. Mười một sứ đồ hướng về Chúa, trung thành với Ngài, còn ông Giu-đa thì hướng về Chúa để bắt Ngài. Mọi người đến khu vườn này đều mang theo một tấm lòng với Thầy mình, còn ông Giu-đa thì mang theo một đoàn quân với đèn đuốc, khí giới. Ông quyết tâm hoàn thành mục đích bắt cho được Chúa để làm trọn lời hứa khi đã nhận trong tay 30 nén bạc tiền công. Ông Giu-đa đi theo Chúa ba năm nhưng ông hoàn toàn không học theo Chúa và không biết Chúa. Ông không tiếp nhận Chúa để được đào luyện thành tay đánh lưới người mà chỉ đi theo Chúa vì muốn tìm lợi ích cho bản thân mà thôi.

 Ngày nay, hằng tuần chúng ta vẫn đi đến một địa điểm quen thuộc là nhà thờ, thực hành những lễ nghi quen thuộc, nhưng chúng ta có suy nghĩ mục đích khi chúng ta nhóm lại là gì, mục đích khi chúng ta hát Thánh ca, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, dâng hiến… là gì không? Có thể chúng ta quên rằng từng tiết mục, từng nghi lễ trong giờ thờ phượng đều quan trọng và với mục đích tôn cao Danh Chúa. Coi chừng nhiều lúc chúng ta hằng tuần đến cùng một địa điểm quen thuộc nhưng mục đích lại không xứng hợp. Nếu chúng ta thực hiện các nghi lễ theo thói quen hoặc vì một mục đích nào khác hơn là thờ phượng và tôn cao Danh Chúa thì coi chừng chúng ta sẽ giống với ông Giu-đa ngày trước.

Bạn có đến nhà thờ với mục đích thờ phượng và tôn cao Danh Chúa trong từng tiết mục không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con đi nhà thờ như một thói quen lâu năm. Xin cho con luôn hướng lòng về Chúa trong từng tiết mục thờ phượng để con với Hội Thánh cùng nhau tôn cao Danh Chúa.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 15.