Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Cuộc Chiến Giữa Hai Dân Tộc JSON

Ngày 15/02/2019

Cuộc Chiến Giữa Hai Dân Tộc

Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 3:12-15

Câu gốc: “Rồi họ gởi các thư bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng dạy biểu rằng nhằm ngày mười ba tháng mười hai, tức là tháng A-đa, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Giu-đa trong một ngày đó, vô luận người già kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà, và cướp giật tài sản của chúng nó”. (câu 13)

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi được sự đồng ý của vua, ông Ha-man đã thi hành kế hoạch trả thù trên dân Y-sơ-ra-ên như thế nào? Tại sao ông vô cùng nhanh chóng thực hiện kế hoạch ấy? Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn tương tự như dân Y-sơ-ra-ên, bạn phản ứng thế nào?

 Theo sử sách thì ông Ha-man là hậu duệ của ông A-gát, vua dân A-ma-léc. Đây là dân đã đến khiêu chiến và tấn công dân Y-sơ-ra-ên khi họ vừa ra khỏi xứ Ê-díp-tô (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16). Cũng bởi lý do này mà trong cuộc chiến với dân A-ma-léc thời Vua Sau-lơ trị vì, Chúa đã ra lệnh vua phải diệt sạch dân A-ma-léc, nhưng ông lại không làm theo (ISa-mu-ên 15:1-9). Hậu quả của hành vi bất tuân trong lịch sử ấy không những là nỗi tủi nhục cho Vua Sau-lơ khi phải chết trong tay của dân A-ma-léc (IISa-mu-ên 1:1-10), nhưng điều đáng nói hơn là hậu duệ dân A-ma-léc vẫn còn sống, và một trong số đó chính là ông Ha-man, kẻ thù truyền kiếp của dân Y-sơ-ra-ên. Đó là lý do tại sao khi ông Ha-man biết ông Mạc-đô-chê là dân Giu-đa thì rắp tâm hãm hại toàn dân Giu-đa đang sinh sống tại nước Ba Tư thay vì chỉ giết một mình ông Mạc-đô-chê. Điều này cũng phản ánh bản chất độc ác của ông Ha-man nói riêng, và của dân tộc A-ma-léc nói chung. Còn riêng về phần ông Mạc-đô-chê, một trong những lý do khiến ông Mạc-đô-chê bất tuân lệnh vua, từ chối cúi lạy ông Ha-man cũng bởi vì ông Mạc-đô-chê biết ông Ha-man là hậu duệ của A-ga, vua dân A-ma-léc. Ông Mạc-đô-chê chắc chắn vẫn còn nhớ những điều mà dân tộc này đã làm trên dân tộc ông, bởi tất cả đều được ghi chép trong sử sách của dân Y-sơ-ra-ên (Phục Truyền 25:17-18).

 Từ những điều kể trên cho chúng ta thấy, đây không đơn thuần là cuộc chiến cá nhân giữa ông Mạc-đô-chê và ông Ha-man, mà chính là cuộc chiến giữa hai dân tộc, dân Chúa và dân A-ma-léc. Có thể nói, hành động không cúi lạy của ông Mạc-đô-chê trước ông Ha-man không chỉ phản ánh nếp sống tin kính Chúa trong ông, mà còn thể hiện một tinh thần dân tộc bất khuất của một người Do Thái đang sống lưu vong giữa vương triều Ba Tư.

 Ngày nay, ai cũng biết dân Y-sơ-ra-ên có tinh thần dân tộc rất cao, dù họ sống bất cứ nơi đâu. Bằng chứng là họ sẵn sàng từ bỏ tất cả sự nghiệp đã gây dựng nhiều đời ở nước ngoài để trở về thành lập nước Do Thái vào năm 1948. Chúa đặt để chúng ta là dân tộc Việt Nam. Dù chúng ta đang sống nơi đâu, xin Chúa cho chúng ta luôn thể hiện tinh thần kính Chúa, yêu thương dân tộc mình. Một trong những cách thể hiện tình yêu thương là rao truyền danh Chúa cho nhiều người được cứu.

Bạn đã thành công hay thất bại khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn giống như dân Y-sơ-ra-ên ngày trước?

Lạy Chúa, xin giúp con cứ tin cậy nơi Chúa dẫu khi phải trải qua những hoàn cảnh cam go nhất trong cuộc đời. Xin cho con luôn biết rằng Ngài vẫn hằng chiến đấu cùng con trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 12.