Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Mọi Sự Hưng Thịnh Đều Bởi Chúa JSON

Ngày 07/02/2019

Mọi Sự Hưng Thịnh Đều Bởi Chúa

Kinh Thánh: Thi Thiên 127:1-5

Câu gốc: “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công”. (câu 1)

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên này mở đầu với sự khẳng định Đức Giê-hô-va là Đấng như thế nào trong đời sống của dân Y-sơ-ra-ên? Trước giả đề cập đến những lĩnh vực nào của đời sống? Điều này nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên và chúng ta điều gì?

Thi Thiên 127 mở đầu với sự khẳng định mạnh mẽ rằng, nếu mọi điều trong đời sống dân Y-sơ-ra-ên không bởi sự ban cho và làm thành của Đức Giê-hô-va, thì mọi cố công nỗ lực của dân Chúa đều trở nên luống công vô ích. Thi Thiên tuy ngắn, nhưng Vua Sa-lô-môn đề cập đầy đủ đến những lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống của dân Y-sơ-ra-ên. Từ nhà cửa đến cổng thành, từ công việc đến sức khỏe, và cả sự phước hạnh trong mỗi gia đình. Sự đề cập này nhằm nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên rằng, chỉ bởi ơn lành nơi Đức Giê-hô-va thì nhà cửa, đất nước, công việc, sức khỏe và phước hạnh trong mỗi gia đình của dân Chúa mới được bảo đảm. Sự nhắc nhở này nhằm giúp dân Chúa ý thức rằng họ cần phụ thuộc hoàn vào Đức Giê-hô-va từ những việc lớn nhỏ trong đời sống. Nói như thế không có nghĩa là dân Chúa không cần làm gì cả, cứ giao phó hết mọi sự cho Chúa. Ý của Vua Sa-lô-môn ở đây là, dân Chúa vẫn phải làm những công việc hằng ngày của họ, nhưng họ cần nhận thức rằng mọi thành tựu, mọi hưng thịnh, mọi phước lành mà họ có được hoàn toàn đến từ sự ban cho của Đức Giê-hô-va chớ không phải đến từ sự phấn đấu nỗ lực của bản thân.

 Vào những ngày đầu năm nhiều người có thói quen lập ra cho mình những kế hoạch và mục tiêu mới cần hoàn thành trong năm mới. Đây là một thói quen tốt giúp chúng ta sống có kế hoạch trong năm mới Chúa ban. Nhưng trước khi bắt tay vào những mục tiêu mới này, chúng ta cần nhắc nhở bản thân rằng, dù chúng ta có tài giỏi đến đâu, có nỗ lực đến mấy, nhưng nếu không bởi sự ban cho của Đức Giê-hô-va thì chúng ta không thể nào đạt được những mục tiêu hay kế hoạch mình đã đề ra đúng theo ý Chúa. Nhận thức được điều này giúp chúng ta luôn sống trong tinh thần trông cậy Chúa mỗi ngày trong mọi công việc lớn nhỏ của đời sống. Đồng thời cũng giúp chúng ta luôn sống trong tinh thần khiêm nhường, vì biết rằng mọi thành bại của đời sống mình không phụ thuộc vào nỗ lực riêng của bản thân, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Giê-hô-va. Hãy vững tin rằng, chỉ cần chúng ta làm hết khả năng Chúa ban cho trong tinh thần nhờ cậy Chúa, thì Ngài sẽ làm thành những điều tốt đẹp nhất trên đời sống mình.

Có những kế hoạch, mục tiêu nào trong năm mới bạn muốn trình dâng lên cho Chúa?

Lạy Chúa, là Đấng làm nên mọi sự tốt lành của đời sống con. Năm mới, con cầu xin Chúa dạy con luôn biết nhờ cậy Ngài hơn là nhờ cậy vào sự phấn đấu và tài năng của con. Xin cho con kinh nghiệm được Chúa là Đấng làm nên mọi thành tựu của đời sống con thông qua những kế hoạch con trình dâng lên Ngài.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 4.