Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Hãy Thức Tỉnh JSON

Ngày 19/01/2019

Hãy Thức Tỉnh

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10:17-18

Câu gốc: “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình…”. (Khải Huyền 2:5a)

Câu hỏi suy ngẫm: Lời khuyên Đức Giê-hô-va dành cho “người bị vây” là gì? Đối tượng “bị vây” là ai? Đức Giê-hô-va cho biết mục đích Ngài đưa dân Chúa vào những khốn khổ này để làm gì? Nhờ đâu chúng ta có thể thức tỉnh trước tội lỗi?

 Một lần nữa, cơn đoán phạt lại được Tiên tri Giê-rê-mi miêu tả qua hình ảnh: “người bị vây”, dân bị liệng ra khỏi đất. Lời khuyên của Đức Giê-hô-va “…hãy lấy của cải mình lìa khỏi đất này” (câu 17), cho thấy cơn đoán phạt đã rất gần. Và hình ảnh toàn thể dân Chúa sẽ bị liệng ra khỏi đất này, để thấy những ngày đen tối của một cuộc lưu đày đang dành sẵn cho dân Chúa. Tiếp theo, Đức Giê-hô-va cho biết rõ mục đích Ngài đưa họ vào những khốn khổ như thế là để họ tỉnh biết, nghĩa là thức tỉnh.

 Không phải dân Chúa ung dung đi ra khỏi đất này, nhưng là bị liệng ra khỏi đất. Từ ngữ “liệng” càng gợi lên sự mạnh mẽ của cơn đoán phạt, và số phận bi thảm của dân Y-sơ-ra-ên. Song lời xác nhận của Đức Giê-hô-va về mục đích Ngài cho phép cơn đoán phạt xảy đến đã lóe lên một tia hy vọng lớn lao dành cho họ. Nói cách khác, khi họ đã thức tỉnh, ăn năn những việc sai trái đã phạm với Đức Giê-hô-va thì chắc chắn họ sẽ nhận được sự tha thứ và sự phục hồi từ Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên đang trong tình trạng ngủ mê, họ không còn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi điều đang diễn ra xung quanh, kể cả lời cảnh báo, kêu gọi ăn năn, và cả tình trạng của chính mình. Chính vì thế, cơn đoán phạt thật sự rất cần thiết để họ được tỉnh ngộ và nhận biết điều cần làm với Đức Giê-hô-va và để giải thoát chính bản thân. Tình yêu của Đức Giê-hô-va dành cho dân Chúa ngay cả trong những sự khốn khổ Ngài cho phép dân Ngài đối diện. Vì thế, thức tỉnh và ăn năn là thái độ dân Chúa cần thiết phải bày tỏ với Đức Giê-hô-va.

 Khi một người đang sống trong tội lỗi thì việc tỉnh táo để nhận biết hướng đi đúng đắn cho bản thân không phải dễ dàng. Trong bối cảnh đó, dường như các lời khuyên lơn, nhắc nhở không làm cho họ nhận ra điều sai, nhưng càng làm cho họ ảo tưởng rằng họ đang đi đường đúng còn mọi người xung quanh không hiểu những điều họ đang đối diện. Giống như cơn đoán phạt là cách tốt nhất cho dân Y-sơ-ra-ên trong thời điểm này, thì chắc rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ có những chương trình để chúng ta phải thức tỉnh mà có những đáp ứng đúng, cần thiết với lời kêu gọi ăn năn từ Chúa.

Đối diện với “những cơn đoán phạt” từ Đức Giê-hô-va có giúp bạn thức tỉnh về tình trạng tội lỗi của bản thân, và thấy được tình yêu, cơ hội ăn năn từ Chúa hay không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Công Bình, Yêu Thương! Con cảm tạ Chúa vì tình yêu thương Ngài dành cho khi Ngài cho phép những “lằn roi đoán phạt” xảy đến với con để con được thức tỉnh, kịp thời dừng lại điều sai, hướng về Chúa, ăn năn để nhận được sự tha thứ, phục hồi từ chính Ngài.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: IISa-mu-ên 14.