Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Đối Diện Với Nguy Cơ Tuyệt Chủng JSON

Ngày 16/01/2019

Đối Diện Với Nguy Cơ Tuyệt Chủng

Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 3:7-11

Câu gốc: “Ha-man tâu với vua A-suê-ru rằng: Có một dân tộc tản mác, rải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua: luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác; lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua; dung chúng nó chẳng tiện cho vua”. (câu 8)

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ha-man định ngày hủy diệt dân Y-sơ-ra-ên bằng cách nào? Ông Ha-man đã tố cáo thế nào về dân Y-sơ-ra-ên với vua A-suê-ru? Vua quyết định thế nào? Bài học nhắc chúng ta điều gì trên bước đường theo Chúa?

 Hằng năm cứ vào dịp tháng Giêng, người dân Ba Tư thường gieo súc sắc để chọn ngày thuận lợi cho những việc quan trọng. Và ông Ha-man cũng đã chọn được ngày để tiêu diệt toàn dân Y-sơ-ra-ên cư ngụ trong nước Ba Tư. Ấy là tháng A-đa, tương đương với 15 tháng 2 đến 15 tháng 3 dương lịch. Tâm địa ông Ha-man thật dã man, vì chỉ căm thù ông Mạc-đô-chê mà lại mưu toan tuyệt diệt toàn dân Y-sơ-ra-ên. Để thực hiện kế hoạch thâm độc này, ông Ha-man đã xuyên tạc sự thật về dân Chúa khi tâu với vua. Ông chỉ nói chung chung là có một dân sống rải rác trong các tỉnh của nước Ba Tư, mà luật pháp của dân ấy khác với các dân tộc khác. Và điều đáng nói nhất là dân ấy cũng bất tuân luật pháp của vua nữa. Thật ra, chỉ có một mình ông Mạc-đô-chê là không tuân lệnh vua mà thôi. Ông Ha-man đang tố cáo niềm tin độc thần nơi Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, trong khi Ba Tư và nhiều nước thời bấy giờ sống trong chế độ đa thần. Và lời kết luận đáng sợ của ông Ha-man là dung túng dân tộc ấy không có lợi gì cho vua cả. Để thêm phần thuyết phục nhà vua đồng ý tiêu diệt toàn dân Y-sơ-ra-ên, ông Ha-man hứa sẽ dâng một số bạc rất lớn cho kho của vua.

 Vua A-suê-ru chẳng màng hỏi thêm chi tiết cũng như chẳng tìm hiểu đó là dân tộc nào, vậy mà vua lại có thể trao chiếc nhẫn quyền lực cho ông Ha-man toàn quyền quyết định vận mệnh của dân Y-sơ-ra-ên. Có thể nói, vì quá tin tưởng nơi ông Ha-man, và do muốn củng cố vương quyền, nhà vua đã nghe theo lời nịnh thần một cách mù quáng, làm cho dân Y-sơ-ra-ên phải đứng trước nguy cơ bị diệt chủng.

 Có những giai đoạn trong lịch sử, các bậc tiền nhân của chúng ta cũng từng phải đối diện với những cơn bách hại, và phải trải qua vô vàn khó khăn chỉ bởi họ lựa chọn đặt niềm tin nơi Chúa. Khi chúng ta lựa chọn bước đi theo Chúa, ma quỷ luôn ngăn cản bằng những tai họa khôn lường để làm chúng ta sờn lòng nản chí. Những lúc như thế, chúng ta càng cần phải cậy trông và bám chặt Chúa hơn. Chúng ta tin rằng, quyền năng của Chúa là tuyệt đối trong vũ trụ bao la này. Dẫu khi chúng ta phải trả giá cho niềm tin của mình bằng cái chết thì chân lý ‘Chúa là Đấng tối cao trong cả hoàn vũ này’ vẫn không hề thay đổi.

Bạn phản ứng thế nào khi đối diện với hoạn nạn thử thách đức tin?

Lạy Chúa, là Đấng tể trị trên cả thế giới này. Xin giúp con cậy tin nơi Chúa, giữ vững đức tin dù phải đối diện với nhiều sự bắt bớ, thử thách trong cuộc sống.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: IISa-mu-ên 11.