Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Đối Xử Công Chính JSON

Ngày 06/01/2019

Đối Xử Công Chính

Kinh Thánh: Gióp 31:13-15

Câu gốc: “Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một Chủ mình ở trên trời”. (Cô-lô-se 4:1)

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp đối xử với tôi trai tớ gái ra sao? Lý do nào thúc đẩy ông làm như vậy? Chúng ta nên có thái độ và hành động thế nào với người làm công cho mình?

 Phân đoạn Kinh Thánh này là lời ông Gióp bày tỏ lối sống công chính của mình đối với tôi trai, tớ gái trong nhà ông. Đã có một thời ông có tôi trai tớ gái rất nhiều (Gióp 1:3). Những người làm công này làm nhiều việc khác nhau: người thì chăm lo các việc trong nhà, người thì lo công việc đồng áng, người khác lo chăn nuôi. Nhưng nay họ đều qua đời trong những tai họa đến với ông. Ông Gióp nhớ về họ, và ông tin quyết rằng không phải vì tội ông làm mà Chúa lấy đi mạng sống các tôi tớ của ông.

 Giờ đây, ông Gióp khẳng định không vì lợi của mình mà “chà đạp quyền lợi của tôi trai tớ gái” (câu 13a BTTHĐ). Ông Gióp cũng không dùng uy quyền mà áp bức người làm “lúc chúng nó tranh luận với tôi” (câu 13b). Từ “tranh luận” ở đây có nghĩa là “than phiền” hay “khiếu nại.” Lý do ông không làm những điều bất công như vậy vì ông biết rằng cả bản thân ông và người giúp việc cho ông đều do Chúa dựng nên như nhau. Hơn thế nữa, ông biết Chúa là Đấng công chính, có ngày Chúa sẽ “đến thẩm sát tôi” và ông phải trả lời với Chúa về những điều ông đối đãi với họ (câu 14-15).

 Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải biết rằng chúng ta dù là chủ hay tớ cũng đều có cùng một Chủ là Chúa vĩ đại trên trời, và chúng ta ai cũng phải khai trình công việc của mình trong ngày Chúa xét đoán sau cùng. Vì thế, cả chủ lẫn tớ đều là người phục vụ Chúa và phải sống cách đẹp lòng Ngài. Hiểu theo cách này thì mọi người có thể cùng làm việc với nhau để tôn vinh Đức Chúa Trời. Người chủ phải nghĩ đến lợi ích của người làm công, cũng đừng ngăm dọa để cướp công của họ. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một Chủ mình ở trên trời” (Cô-lô-se 4:1). Nếu những người làm chủ mong đợi những người làm công nỗ lực làm việc cho mình, thì mình cũng phải hết lòng với họ. Người làm công, nếu được hưởng xứng đáng về công việc lao nhọc của mình thì phải làm việc tích cực hơn. Chúa Giê-xu đã chết để trả nợ tội cho chúng ta. Chúa nhân từ tha thứ cho chúng ta vô điều kiện, chúng ta cũng hãy nhân từ với người nghèo, yếu thế hơn mình. Không ai trong chúng ta có thể đem tiền của theo với mình khi qua đời, nhưng đời sống yêu thương nhân từ với người khác sẽ cho họ thấy tình yêu của Chúa và đem họ về với Ngài.

Dù trong thân phận chủ hay tớ, bạn có sống công chính như lời Chúa dạy hay không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết để chuộc tội cho con. Xin Chúa cho con sống công chính với người làm công, và bày tỏ lòng thương xót của Chúa cho họ.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: IISa-mu-ên 1.