Thư ViệnSống Với Thánh Kinh Quý 1-2019Giới thiệu Chủ đề Tháng 1/2019: Ba Ngôi Đức Chúa Trời Hiệp Một JSON

Giới thiệu Chủ đề Tháng 1/2019
Ba Ngôi Đức Chúa Trời Hiệp Một

 Kinh Thánh cho thấy Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp một trong chương trình cứu rỗi nhân loại được bày tỏ xuyên qua dòng lịch sử. Sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời được bày tỏ qua lời của thiên sứ truyền cho bà Ma-ri: “Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời” (Lu-ca 1:35).

 Sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời được bày tỏ rõ rệt khi Chúa Giê-xu chịu phép Báp-têm: “Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:16b-17).

 Sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Đại Mệnh Lệnh Chúa Giê-xu truyền dạy môn đồ: “Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19.

 Sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời được Sứ đồ Phao-lô khẳng định qua lời dạy cho con dân Chúa biết rằng vì nhờ Chúa Giê-xu cả người Giu-đa và người ngoại được hiệp thành một, được phép đến gần Đức Chúa Trời, đồng một Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 2:11-18).

 Ước mong qua mỗi bài học của chủ đề này, con dân Chúa thấy được thế nào Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp một để thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại, và tiếp tục hành động để bày tỏ ân sủng và tình yêu thương thiên thượng cho mỗi đời sống chúng ta.

 Ngoài chủ đề, trong tháng này chúng ta còn có những bài suy niệm về sách Gióp mỗi Chúa Nhật, những bài học theo các sách Ê-xơ-tê, Giăng, Giê-rê-mi, I Cô-rinh-tô, I Sử Ký, và Xuất Ê-díp-tô Ký.

 Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày mời bạn tiếp tục hành trình thuộc linh mỗi ngày với Chúa.

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục - TLH